PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

TEREN GÓRNICZY WIERZCHOWICE (ark. 3): teren górniczy WIERZCHOWICE (ark. 3)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego WIERZCHOWICE wraz ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego gmin Krośnice i Milicz