PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

SUŁÓW: wieś [1998 r.]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sułów - obowiązuje w zakresie części działki nr 186 w obr. Sulimierz oraz części działek nr 203/1 i 212/2 w obr. Miłosławice