PLAN MIEJSCOWY archiwalny

PIĘKOCIN: dz. 136/1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki Nr 136/1 w Piękocinie gmina Milicz