PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

GRUSZECZKA: wieś

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszeczka gmina Milicz