PLAN MIEJSCOWY archiwalny

MILICZ: obszar rekreacji i wypoczynku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w mieście Miliczu - obszar rekreacji i wypoczynku