PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

GODNOWA: wieś

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Godnowa gmina Milicz