PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

RUDA MILICKA: wieś

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ruda Milicka