PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

SŁAWOSZOWICE: obszar w obrębie Sławoszowice i Potasznia

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Sławoszowice i Potasznia