PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

POTASZNIA: dz. 118/4

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Sławoszowice i Potasznia