PLAN MIEJSCOWY archiwalny

SUŁÓW: zmiana we wsi Sułów (rys. 3)

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sułów gmina Milicz