PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

MILICZ: Mała Obwodnica, Cicha, Wojska Polskiego, Działkowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Miliczu, ograniczonego ulicami: Małą Obwodnicą, Cichą, Wojska Polskiego, Działkową i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku północno-zachodnim