PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

MILICZ: Wojska Polskiego, Tadeusza Kościuszki, 1-Maja i Armii Krajowej

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego, Tadeusza Kościuszki, 1-Maja i Armii Krajowej w Miliczu