PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MIŁOCHOWICE: obręb wsi

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Miłochowice, Tworzymirki Górne i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszeczka – gmina Milicz