PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

TWORZYMIRKI GÓRNE: obręb wsi

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Miłochowice, Tworzymirki Górne i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszeczka – gmina Milicz