PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

GRUSZECZKA: wieś Miłochowice, Tworzymirki Górne i Gruszeczka

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębach Miłochowice, Tworzymirki Górne i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszeczka - gmina Milicz