PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MILICZ: dz. 56/2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Miliczu