PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

NIESUŁOWICE: dz. 33/2 i 33/4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Niesułowicach - gmina Milicz