PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

OSTROWĄSY: dz. 27 i 28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Ostrowąsy