PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

STAWIEC: dz. 80/7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Stawcu