PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

MILICZ i KASZOWO: obszar miasta Milicza i Kaszowa pod Miliczem

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Miliczu i w Kaszowie w części obejmującej obszar miasta Milicza i Kaszowa pod Miliczem