PLAN MIEJSCOWY archiwalny

KASZOWO: obszar wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Miliczu i w Kaszowie w części obejmującej obszar wsi Kaszowo