PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MILICZ: dz. 1 i 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek numer 1 i 3 AM 17 obręb Milicz