PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

MIŁOCHOWICE: dz. 27/6

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ”Wierzchowice” wraz ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice i gminy Milicz