PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

WSZEWILKI: przysiółek Pomorska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach Wszewilki, Sławoszowice, Stawiec, Milicz