PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

GĄDKOWICE: obręb wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gądkowice