PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

GRUSZECZKA: cz. dz. 130/2/117

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszeczka - gmina Milicz