PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

ZBIORNIK SUŁÓW: tereny zarezerwowane pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłosławice i Koruszka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłosławice i Koruszka