PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

NOWY ZAMEK: wieś Nowy Zamek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowy Zamek