PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

NOWY ZAMEK: wieś Nowy Zamek

Miejscowyo plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowy Zamek