PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MILICZ i KASZOWO: dz. 58, cz. dz. 36 i 46

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miliczu i w Kaszowie w części obejmującej obszar miasta Milicza i Kaszowa pod Miliczem