PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

TEREN "A": położony w obrębach Sławoszowice, Duchowo, Ruda Milicka, Niesułowice, Wałkowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „A” położonego w obrębach : Sławoszowice, Duchowo, Ruda Milicka, Niesułowice, Wałkowa w gminie Milicz