PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

TEREN "B": położony w obrębach Godnowa, Wszewilki, Stawiec, Gogołowice, Swietoszyn, Milicz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „B” położonego w obrębach: Godnowa, Wszewilki, Stawiec, Gogołowice, Swietoszyn, Milicz w gminie Milicz