PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MILICZ: obszar Starego Miasta

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Starego Miasta w Miliczu, ograniczonego ulicami: „Małą Obwodnicą”, Cichą, Wojska Polskiego, Działkową i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku północno-zachodnim, obejmującej obszar w części północno-wschodniej, w rejonie ulic Krotoszyńskiej i Mostowej