PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

ZBIORNIK SUŁÓW: tereny zarezerwowane pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłosławice i Koruszka

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłosławice i Koruszka