PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

GRUSZECZKA, PRACZE, POSTOLIN: teren inwestycji celu publicznego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji celu publicznego położonego w obrębach: Gruszeczka, Pracze i Postolin w gminie Milicz