PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MILICZ: obszar Starego Miasta

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Starego Miasta w Miliczu