PLAN MIEJSCOWY archiwalny

PRACZE, POSTOLIN, MIŁOCHOWICE (ark. a): terenu inwestycji celu publicznego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji celu publicznego położonego w obrębach: Pracze, Postolin, Miłochowice w gminie Milicz