PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

GRUSZECZKA: dz. 23/3 i 23/4

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszeczka gmina Milicz dla terenu działek o numerach 23/3 i 23/4, AM 1, obręb Gruszeczka