PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

WSZEWILKI: dz. 291

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Wszewilki, Sławoszowice, Stawiec, Milicz, dla terenu działki numer 291, AM 2, obręb Wszewilki