PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

SŁĄCZNO: obręb wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Słączno