PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

SUŁÓW: obręb wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Sułów