PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

KASZOWO: obręb wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Kaszowo