PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

PIĘKOCIN: obręb wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Piękocin