PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

PRACZE: obręb wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Pracze