PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

WĘGRZYNÓW: obręb wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Węgrzynów