PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

ŁĄKI: obręb wsi - część I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łąki – część I