PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

TEREN „C” - część 1: położony w obrębach Milicz, Miłochowice, Duchowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu „C” położonego w obrębach Milicz, Miłochowice, Duchowo w gminie Milicz - część 1