PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

CZATKOWICE: obręb wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Czatkowice