PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

MILICZ: Strażacka, Działkowa i Kuźnicza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie alei Strażackiej oraz ulic Działkowej i Kuźniczej w Miliczu