PLAN MIEJSCOWY obowiązujący w części

MILICZ: obszar rekreacji i wypoczynku

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacji i wypoczynku w Miliczu