PLAN MIEJSCOWY obowiązujący

TEREN "D" - część 1: położony w obrębach Milicz, Kaszowo, Miłochowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 1 terenu „D” położonego w obrębach: Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz